Proponowany sposób budowy "zielonych" domów

  UWAGA! Przed rozpoczęciem prac, przeczytać dokładnie cały opis.
1. W zasadzie czynności określone w tym punkcie, należą do uprawnionego projektanta.
Do rozmowy z nim trzeba przygotować się i mieć gotową koncepcję; jak docelowo
ma wyglądać nasza posesja.
Przecież to MY zamieszkamy w domu, który zostanie tutaj zbudowany.

  WAŻNE! We wszystkich pracach należy stosować się do zaleceń wydanych
przez miejscowe władze budowlane.

  Osobiście radzę, żeby jeszcze przed zakupem działki zebrać jak najwięcej informacji
o terenie i zrobić sobie roboczy plan zagospodarowania.
Należy wcześniej wiedzieć, czy na danej działce możemy zbudować dom, o którym
marzymy.

  Mam przyjemność przedstawić Państwu ekonomiczny i proekologiczny sposób
budowania domów indywidualnych oraz zagospodarowania posesji.

  Sądzę, że niskie, kolorowe domy "schowane" w zieleni, ale budowane na terenach
zurbanizowanych (blisko ludzi), będą pasowały do krajobrazu oraz będą wygodne
i tanie w eksploatacji.
Wygląd naszych domów i rodzaj posadzonych roślin, ma tu bezpośredni wpływ.
Uważam, że w trosce o środowisko naturalne i interesy przyszłych pokoleń,
tereny budowlane należy oszczędzać i dlatego ich obszar powinien bezpośrednio
zależeć od niezbędnych potrzeb inwestorów.

  W tym celu, należy wykreślić na dużej kartce milimetrowego papieru w skali 1: 100
granice "naszej" działki oraz sporządzić szablon wymarzonego domu (w skali 1: 100).
Da nam to obraz terenu, którym faktycznie dysponujemy i po wrysowaniu znaku
określającego kierunki geograficzne, możemy już przystąpić do rysowania wstępnego
projektu zagospodarowania.
"Jeździmy" szablonem w wykreślonych granicach działki i szukamy najlepszego
położenia dla domu.
Musimy przy tym pamiętać o podstawowych zasadach:
1/Stosujemy się do "warunków zabudowy" określonych w piśmie miejscowych
władz budowlanych.
2/Jeżeli warunki na to pozwalają - najlepiej wejścia i wjazdy sytuować od strony
północnej, a taras i miejsce wypoczynku, od strony południowo-zachodniej.
3/Zaplanować dyskretne miejsce na kompostownik odpadów biologicznych.
4/Koniecznie osłonić dom przed wiatrami, które najbardziej chłodzą. Należy w tym celu
posadzić na granicy działki (gęsto) zimozielone krzewy/drzewa, które utworzą trudny
do przebycia parkan i umożliwią regulowanie jego wysokości.
Nie wszędzie to można zrobić, ale zielona otulina domu powinna rosnąć razem z nim.

  Urządzenie terenu wokół domu zależy już od chęci i pomysłów jego mieszkańców.
Pamiętać tylko należy, że dom parterowy można łatwo "wtopić" w zieleń, przez co
osiąga się ciekawe efekty aranżacyjne i wytwarza lokalny mikroklimat.
Od ładnego zagospodarowania parceli, zależy też jakość zamieszkiwania.

  Chciałbym, żeby proponowany sposób projektowania i budowy "zielonych"
domów, uczynił indywidualne budownictwo dostępnym dla wielu ludzi i ułatwił
potencjalnym inwestorom, stawianie wykonawcom określonych wymogów.
Zalecam prowadzenie zabudowy na działkach małych - optymalne wymiary to 27x24m
(w zależności od możliwości i upodobania inwestorów, areały mogą być większe).
Uważam, że poprzez rozwój takiego budownictwa proekologicznego, można
wygenerować wiele dodatkowych miejsc pracy, bo nie wymaga ono, angażowania
ciężkiego sprzętu (zależeć to będzie od inwestora/wykonawcy i lokalnych warunków).

  Na każdym etapie robót należy wymagać od wykonawców dokładności
i oszczędnego gospodarowania wodą, energią elektryczną i dostarczonymi
materiałami budowlanymi.

  Budowa domu według sugestii zawartych w poradniku "ZIELONY" DOM jest zajęciem
stosunkowo prostym, więc od jakości i dokładności wykonania będzie zależeć jego
trwałość i estetyka.
(Ciąg dalszy w poradniku dołączonym do każdego projektu).

Opracował: Marek Zenka

kontakt: infodom-ekol@o2.pl

 


Do Was      Oferta      Dla Wszystkich      Jak trafić?     Zaproszenie      Kontakt   

Updating 2010 by Sikora