ZAPRASZAM  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH, a w szczególności Architektów/
Projektantów/"Budowlańców" do propagowania rozwoju indywidualnego budownictwa  
przyjaznego dla człowieka i środowiska; z efektywnym wykorzystaniem energii 
odnawialnych.

  Uważam, że takie działania będą korzystne dla nas i środowiska, w którym żyjemy.
Jednym z ważniejszych zadań programu/projektu "ZIELONY" DOM, będzie zachęcanie
do współpracy i pomoc młodym ludziom, w pożytecznym społecznie "wystartowaniu
w dorosłe życie".

Osobom/firmom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności w ramach
Programu, (po podpisaniu umowy) udostępnię odpowiednie materiały.

  Własne propozycje "zielonych" domów, (ale zgodne z podanymi tu informacjami),
proszę nadsyłać na adres: infodom-ekol@o2.pl   (tylko w formacie JPG).

 

Marek Zenka
kontakt e-mail: infodom-ekol@o2.pl

 


Do Was      Oferta      Dla Wszystkich      Jak trafić?     Zaproszenie      Kontakt   

Updating 2010 by Sikora