Apel o "zielony" dom

  Z ważnych powodów osobistych, nie mogę sam realizować tego przedsięwzięcia
i chciałbym udostępnić swój pomysł osobie/osobom/firmie, która dysponuje     
odpowiednimi możliwościami i będzie chciała go realizować w porozumieniu ze mną.

"ZIELONY" DOM to program/projekt ekologiczno-marketingowy opisany na stronie
www.dom-ekol.pl    i koordynowany przy pomocy Internetu przez Biuro/a o tej nazwie.
Udostępnię na ten cel za darmo lokal i będę pomagał w prowadzeniu.

  Propozycja dotyczy też sposobu/systemu budowy i ogrzewania domów z efektywnym
wykorzystaniem energii odnawialnych.
W tym przypadku stawka może być negocjowana indywidualnie.

  W takim zorganizowaniu współpracy nie ma dla Państwa żadnego ryzyka, ponieważ 
będę świadczył swoją pracę za darmo. Liczę tylko na partnerskie stosunki i pełne     
zaangażowanie w realizację tego projektu.
We współpracę będę wkładał maksimum wysiłków i pomysłów, bo proponuję następu-  
jący podział przychodów; 80% - Wy, 20% - ja.
Z tego widać jasno, że chcąc osiągnąć korzyść, muszę robić wszystko, żeby Państwa
zyski były jak największe.

  Proponuję też podpisanie stosownej umowy, która usankcjonuje ten podział i bardziej
precyzyjnie określi warunki współpracy (umowa dzierżawy praw autorskich).
Taka umowa będzie dla mnie minimalną gwarancją, że nic nie będzie odbywać się poza
"moimi plecami" i zobliguje strony do ujawniania wszystkich pomysłów/zamierzeń.

  Apel swój, kieruję DO WSZYSTKICH - firm/osób, którzy są wrażliwi na sprawy  
związane z chronieniem środowiska i mają możliwości i chęci realizowania tego tematu.

  Należy podkreślić ekologiczno-marketingowy i społeczny, a zarazem komercyjny
charakter tej inicjatywy, która pozwoli legalnie zarabiać wszystkim uczestnikom.
KAŻDY będzie mógł brać udział stosownie do swoich chęci, predyspozycji i wolnego
czasu i zarabiać w systemie prowizyjnym.
Biuro "ZIELONY" DOM będzie prowadzić akcje uświadamiające, organizować kolpor-
taż proekologicznych materiałów i technologii dla budownictwa oraz sieciowe pozyski-
wanie zamówień i sprzedaż wysyłkową specjalnych projektów architektoniczno-
budowlanych.
Można zarobić do 335 zl za faktycznie pozyskane zamówienie (wielkości prowizji są
nielimitowane).
(Wyższe zarobki będą osiągać osoby/firmy, które zdecydują się na współpracę jako
samodzielne podmioty gospodarcze/dzierżawcy tego programu/projektu).

  Opracowując projekt "ZIELONY" DOM miałem na uwadze to, żeby mogło brać
w nim udział (bez żadnych opłat wstępnych) jak najwięcej ludzi o różnym statusie
zatrudnienia i poziomie wykształcenia.
Uważam bowiem, że tę inicjatywę można znakomicie wykorzystać do zaktywizowania
lokalnej społeczności, bo KAŻDY znajdzie pole do działań, które są odpowiednie
do jego predyspozycji i zakładanych korzyści.
(Mam mnóstwo pomysłów na dochodowe działania, którymi chętnie podzielę się)
i na pewno będą powstawać nowe, wraz z pojawianiem się nowych ludzi i rozwojem
tej inicjatywy.
Proszę porozmawiać ze swoimi znajomymi i zachęcić ich też do uczestniczenia
i zarabiania (sposób jest opisany na stronie   www.dom-ekol.pl
Zapewniam, że na aktywnym uczestniczeniu w tym projekcie, będzie można nie tylko
dobrze zarabiać, ale też realnie działać na rzecz ochrony środowiska i poprawienia
własnej egzystencji.
Mam nadzieję, że uda się Pani/Panu pozyskać do współpracy wielu ludzi.

  Jednym z podstawowych celów jest zapraszanie do udziału jak najwięcej ludzi,
bo wtedy idea Programu "ZIELONY" DOM będzie szybko rozpowszechniać się.
Każdy Uczestnik może też odnieść korzyści adekwatne do swoich potrzeb,
a zyskamy na tym MY WSZYSCY i ŚRODOWISKO, w którym żyjemy.

Proszę o uważne przeczytanie strony   www.dom-ekol.pl    (wszystkie zakładki)
i przedstawienie swojej szczerej opinii i propozycje.
Proszę zaproponować formy współpracy, które będą dla Pani/Pana najlepsze
i najwygodniejsze do realizacji.
Korespondencje proszę kierować na adres: infodom-ekol@o2.pl

  Projekty architektoniczno-budowlane z serii "ZIELONY" DOM będą dotyczyć
zabudowy parterowej, otoczonej dużą ilością zieleni i z efektywnym wykorzystaniem
rozwiązań proekologicznych.  
Za pomocą takich projektów i dołączanego do nich Poradnika, chciałbym zwrócić
uwagę inwestorów/wykonawców na zagadnienia ekologiczne i przekonywać, że taki
sposób budowania jest racjonalny - oszczędza środowisko i aktywizuje wielu ludzi.

  Proponowany sposób budowy będzie umożliwiał korekty w kształtowaniu wnętrza
budynku, a Projektanci współpracujący z Biurem "ZIELONY" DOM będą świadczyć
takie usługi.

  Chciałbym zaproponować potencjalnym inwestorom, żeby czynnie uczestniczyli
w przygotowaniu projektów, bo w ten sposób mogą zapewnić sobie jak najlepsze
dostosowanie domu do indywidualnych wymagań.

Przykładowe projekty domów, które za zgodą Autorów można dostosować
do wymogów "zielonego" domu:

   
Extradom  KRH1076
 
Extradom   BSD1032
 
Extradom KRK1017
 
Extradom  WRF 1018
 
Wzór fotooferty - ściągnij

Wzór zamówienia - ściągnij

Przykładowe projekty "zielonych" domów:

   
Marek-1
 
Monika-1  
 

Pomysł na rozwój budownictwa ekologicznego

Deklaracja uczestnictwa w programie/projekcie "ZIELONY" DOM - ściągnij


Do Was      Oferta      Dla Wszystkich      Jak trafić?     Zaproszenie 

Updating 2010 by Sikora