1/Dom mieszkalny, parterowy o powierzchni użytkowej do 140m2 - bez piwnic
i użytkowego poddasza. Dużo zieleni i "opaska" wokół domu (1 elewacja do wyboru;
w kolorze i podpisana imieniem),

  2/Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowych - od 25° - 45°

  3/Konstrukcja szkieletowa. Pożądany rozstaw słupów nośnych - do 4.50 m

  4/Jeden z wymiarów pomieszczenia, powinien być dostosowany do rozstawu elementów
nośnych.

5/Wysokość użytkowa pomieszczeń - od 2.70 - 2.75 m

  6/Wizualizacja dotyczy propozycji domu z efektywnym wykorzystaniem energii
odnawialnych. Dlatego obok  powinna stać mała turbinka wiatrowa z pionową osią 
obrotu, a na dachu domu powinny być umieszczone kolektory słoneczne.

  7/Rzut poziomy obrazujący funkcjonalność domu. Czarno-biały schemat. Zaznaczyć
słupy konstrukcyjne i literowo zakodować przeznaczenie pomieszczeń i określić
powierzchnię. Obowiązkowy kominek i garaż.
Na tym etapie nie jest konieczne określanie wymiarów. Nad schematem powtórzyć
imię, którym została podpisana wizualizacja elewacji (propozycji domku), ogólną
powierzchnię użytkową domu i minimalne wymiary działki.
Rysunki przesyłać tylko w formacie JPG. Zalecam opracowania autorskie.
(Na stronie  www.dom-ekol.pl  będą prezentowane tylko propozycje Autorów,
którzy wyrażą zgodę/podpiszą umowę i odpowiadające powyższym informacjom).

Z Architektami/Projektantami, którzy chcą uczestniczyć w realizacji programu/projektu
"ZIELONY" DOM, będą podpisywane umowy i każdy może określać swoje warunki.
Na pewno liczny i aktywny udział, przyczyni się do upowszechniania i rozwoju
budownictwa przyjaznego dla człowieka i środowiska.  Co pozytywnie wpłynie
na zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) i będzie
powstawać więcej domów/nakręcać się koniunktura w budownictwie i całej
gospodarce.

 

bezpośrednie informacje: e-mail – infodom-ekol@o2.pl

 


Do Was      Oferta      Dla Wszystkich      Jak trafić?     Zaproszenie      Kontakt 

Updating 2010 by Sikora